C25K® - 5K Running Trainer

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

★ The OFFICIAL C25K® (Couch to 5K) program ★
- Millions of success stories!
- Official partners and the ONLY C25K - Couch to 5k app featured on FITBIT and SAMSUNG smart watches!
- Recently featured on AMC Network!
- Featured on The New York Times, Los Angeles Times, The Washington Post, The Guardian, The Huffington Post, Men's Fitness, Forbes, Mashable, Glamour Magazine, Popsugar Fitness, CBS News, Fox News, Macworld and many more!

"C25K is easy to use, as you would hope for a beginner app." - New York Times

"Daily programs that alternate between short bursts of walking and running until you're ready to go the distance." - Forbes

"One of the highest-rated health and fitness apps... A modest, realistic workout schedule." - Men's Fitness


≈ Real-Life Inspirational Transformations ≈
- Over 100,000 Likes and 1000 Success Photos at http://facebook.com/C25Kfree
- Our community inspires one another (and inspires us!) everyday. Hear some of their amazing stories.

C25K® is the easiest program to get beginners from couch potatoes to 5K distance runners in 8 weeks.


The proven C25K (Couch to 5K) program was designed for inexperienced runners who are just beginning an exercise routine.The plan's structure prevents new runners from giving up and at the same time challenges them to continue moving forward. C25K works because it starts with a mix of running and walking, gradually building up strength and stamina to fully running 5K.


≈ Less is More ≈
◎ Simple and intuitive user interface
◎ Easy to learn. Just press start!
◎ Ideal for first-time runners
◎ 30 minutes a day, 3 days a week, 8 weeks total. You will finish your 5K!


≈ Features ≈

🎵 BRAND NEW MUSIC curated from top DJ's, built right into the app (subscription)! Scientifically proven to increase motivation by 35% 🎵

◉ Track your calories and distance for each workout! Tap the center dial to cycle through your stats! (Pro version)
◉ Exclusive partners with MyFitnessPal!
◉ Brand new look and skins! Choose the color scheme you like best.
◉ Listen to your own favorite music and playlists while you train
◉ Compatible with Spotify, Pandora, and other music apps
◉ NEW and IMPROVED audio coach and alerts
◉ Compatible with Nike+ GPS and other pedometers
◉ Integrated with Facebook and Twitter communities. Meet other runners!
◉ The only C25K app that works accurately while your device is locked!

★ Love this app? We have a complete suite of health and fitness apps that covers all your fitness needs.
10K Trainer - https://goo.gl/FyvmKs
Half-Marathon Trainer - https://goo.gl/0n3fc1
0-100 Pushups Trainer - https://goo.gl/IfCFCh
7 Minute Workout - https://goo.gl/WQuX61★ Join the community for help, tips, and advice!
http://www.facebook.com/zenlabsfitness
http://twitter.com/zenlabsfitness
http://instagram.com/zenlabsfitness

★ The Forums are a great place to ask all your fitness questions!
http://forums.zenlabsfitness.com

★ Read our blog for great health tips!
http://www.zenlabsfitness.com/blog/

Zen Labs is a proud supporter of the National Breast Cancer Coalition. We are passionate about finding a cure for breast cancer and proudly donate to their cause. www.breastcancerdeadline2020.org

Our community is our number one priority. We answer each and every email. Most of our updates have been suggestions from our community. Questions? Comments? Suggestions? See why our community has made us the #1 5K training app. contactus@zenlabsfitness.com


Legal Disclaimer

This app and any information given by it or by Zen Labs LLC are for educational purposes only. They are not intended nor implied to be a substitute for professional medical advice. You should always consult your healthcare provider before beginning any fitness program.


C25K® is a registered trademark of Zen Labs LLC
Program OFFICIAL C25K® (Couch to 5K) ★
- Miliony úspěšných příběhů!
- Oficiální partneři a ONLY C25K - Couch to 5k app představují na FITBIT a SAMSUNG chytré hodinky!
- Nedávno vystupoval v síti AMC!
- V New York Times, Los Angeles Times, The Washington Post, The Guardian, The Huffington Post, Men's Fitness, Forbes, Mashable, Glamour Magazine, Popsugar Fitness, CBS News, Fox News, Macworld a mnoho dalších!

"C25K je snadno použitelný, jako byste doufali, že byste mohli používat aplikaci pro začátečníky." - New York Times

"Denní programy, které střídají mezi krátkými výbuchy chůze a běhu, dokud nebudete připraveni jít dál." - Forbesi

"Jedna z nejlépe hodnocených aplikací pro zdraví a fitness ... Skromný, realistický plán tréninku." - Fitness pro muže


≈ Inspirační transformace v reálném životě ≈
- více než 100,000 likes a 1000 úspěchů na http://facebook.com/C25Kfree
- Naše společnost se každý den inspiruje (a inspiruje nás!). Slyšte některé z jejich úžasných příběhů.

C25K® je nejsnazší program pro začátečníky od gaučových brambor až po 5 km odběratelů za 8 týdnů.


Osvědčený program C25K (Couch to 5K) byl navržen pro nezkušené běžce, kteří právě začínají rutinní cvičení. Struktura plánu brání novým běžcům, aby se vzdali a zároveň je vyzývají, aby pokračovali v pohybu. C25K funguje, protože začíná kombinací běhu a chůze, postupně zvyšuje sílu a vytrvalost, aby plně běžel 5K.


≈ Méně je více ≈
◎ Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní
◎ Snadno se učí. Stačí stisknout start!
◎ Ideální pro začínající běžce
◎ 30 minut denně, 3 dny v týdnu, celkem 8 týdnů. Dokončíte 5K!


≈ Funkce ≈

🎵 NEJNOVĚJŠÍ ZNAČKA NOVÉHO HUDEBNÍHO KNIHOVÉHO KNIHOVÉHO KNIHOVÉHO KNIHOVÉHO KNIHOVÉHO KNIHOVÉHO DUŠEVNÍHO KNIHY Vědecky prokázáno zvýšení motivace o 35% 🎵

◉ Sledujte své kalorie a vzdálenost pro každý trénink! Klepnutím na prostřední kolečko můžete procházet statistiky. (Pro verze)
◉ Exkluzivní partneři s MyFitnessPal!
◉ Zbrusu nový vzhled a kůže! Vyberte barevné schéma, které se vám líbí nejlépe.
◉ Během výcviku poslouchejte svou oblíbenou hudbu a seznamy skladeb
◉ Kompatibilní s aplikacemi Spotify, Pandora a dalšími hudebními aplikacemi
◉ NOVÝ a ZLEPŠENÝ zvukový trenér a výstrahy
◉ Kompatibilní s Nike + GPS a dalšími krokoměry
◉ Integrované s komunitami Facebooku a Twitteru. Seznamte se s dalšími běžci!
◉ Jediná aplikace C25K, která funguje přesně v době, kdy je vaše zařízení uzamčeno!

★ Milovat tuto aplikaci? Máme kompletní sadu zdravotnických a fitness aplikací, které pokrývají všechny vaše potřeby v oblasti fitness.
10K trenér - https://goo.gl/FyvmKs
Half-Marathon Trainer - https://goo.gl/0n3fc1
0-100 Pushups Trainer - https://goo.gl/IfCFCh
7 minutové cvičení - https://goo.gl/WQuX61★ Připojte se ke komunitě za pomoc, tipy a rady!
http://www.facebook.com/zenlabsfitness
http://twitter.com/zenlabsfitness
http://instagram.com/zenlabsfitness

★ Fóra jsou skvělým místem, kde můžete požádat o všechny vaše otázky týkající se fitness!
http://forums.zenlabsfitness.com

★ Přečtěte si náš blog o skvělých zdravotních doporučeních!
http://www.zenlabsfitness.com/blog/

Zen Labs je hrdým zastáncem národní koalice proti rakovině prsu. Jsme vášniví při hledání léku na rakovinu prsu a hrdě darujeme jejich příčině. www.breastcancerdeadline2020.org

Naše komunita je naší prioritou číslo jedna. Odpovíme každému e-mailu. Většina našich aktualizací byla návrhy naší komunity. Otázky? Komentáře? Návrhy? Zjistěte, proč nám naše komunita udělala # 1 5K školení. contactus@zenlabsfitness.com


Právní upozornění

Tato aplikace a veškeré informace, které jí poskytl, nebo společnost Zen Labs LLC slouží pouze pro vzdělávací účely. Nejsou zamýšleny ani naznačeny jako náhrada za odborné lékařské poradenství. Vždy byste se měli poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče před zahájením jakéhokoliv fitness programu.


C25K® je registrovaná ochranná známka společnosti Zen Labs LLC
Další informace
Sbalit
4,6
Celkem 48 443
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- Fixed issue with the Sensitivity Bar, and "No Motion Detected" bug. Thank you for your patience!

We hope that you are enjoying the new UI! As with anything brand new, there may be some small issues that slipped through the cracks, and we appreciate your patience! If you have any issues, don't hesitate to contact our support team at contactus@zenlabsfitness.com
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
13. prosince 2018
Velikost
50M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
143.14
Vyžaduje Android
6.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
2,99 US$–49,99 US$ za položku
Od vývojáře
Zen Labs Fitness
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.