Sony | Headphones Connect

4.946
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Customize Sony headphones with a linkage function for this app to your liking.
Everyday music becomes even more enjoyable with easy controls.
You can quickly connect to a smartphone by following a guide. You can easily start to use it even if it’s your first time.

Main Feature
• “Dashboard” for viewing and changing settings quickly
• Easy “Connection guide” for first time users
• "Ambient Sound Control" for changing noise cancellation and ambient sound mode settings easily.*
• Customize the surround effect and equalizer function.*
• "Adaptive Sound Control" for changing ambient sound mode setting automatically by activity recognition.*
• Direct access to the Help menu for your headphones and app
• Additional features, updates and important news will be notified via notifications
(In order to receive notifications, notification settings in your smartphone must be set to ‘on’)
* Limited to compatible devices.

We've added some new features below:
- Compatible with new models
- User interface improvements

Compatible Sony products:
WH-1000XM3, WF-SP900, WH-CH700N, WF-SP700N, WI-SP600N, WH-1000XM2, WI-1000X, WF-1000X, WH-H900N, WH-H800, WI-H700, MDR-XB950N1, MDR-XB950B1
* Some products may not be available depending on the region/country.

Note
* Some features may not be supported by certain devices.
Please visit the website below for details.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
* Some functions and services may not be supported in certain regions/countries.
* Please make sure to update Sony | Headphones Connect to the latest version.
* Bluetooth® and its logos are trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and their use by Sony Corporation is under license.
* Other system names, product names, and service names that appear in this app are either registered trademarks or trademarks of their respective development manufacturers. (TM) and ® are not indicated in the text.
Tùy chỉnh tai nghe Sony với chức năng liên kết cho ứng dụng này theo sở thích của bạn.
Âm nhạc hàng ngày trở nên thú vị hơn với các điều khiển dễ dàng.
Bạn có thể nhanh chóng kết nối với điện thoại thông minh bằng cách làm theo hướng dẫn. Bạn có thể dễ dàng bắt đầu sử dụng ngay cả khi đây là lần đầu tiên của bạn.

Tính năng chính
• “Bảng điều khiển” để xem và thay đổi cài đặt nhanh chóng
• Dễ dàng “Hướng dẫn kết nối” cho người dùng lần đầu
• "Điều khiển âm thanh xung quanh" để thay đổi chế độ xóa tiếng ồn và cài đặt chế độ âm thanh xung quanh dễ dàng. *
• Tùy chỉnh hiệu ứng surround và chức năng cân bằng. *
• "Điều khiển âm thanh thích ứng" để thay đổi cài đặt chế độ âm thanh môi trường xung quanh một cách tự động bằng nhận dạng hoạt động. *
• Truy cập trực tiếp vào menu Trợ giúp cho tai nghe và ứng dụng của bạn
• Các tính năng bổ sung, cập nhật và tin tức quan trọng sẽ được thông báo qua các thông báo
  (Để nhận thông báo, cài đặt thông báo trong điện thoại thông minh của bạn phải được đặt thành ‘bật’)
* Giới hạn cho các thiết bị tương thích.

Chúng tôi đã thêm một số tính năng mới bên dưới:
- Tương thích với các kiểu máy mới
- Cải thiện giao diện người dùng

Các sản phẩm Sony tương thích:
WH-1000XM3, WF-SP900, WH-CH700N, WF-SP700N, WI-SP600N, WH-1000XM2, WI-1000X, WF-1000X, WH-H900N, WH-H800, WI-H700, MDR-XB950N1, MDR- XB950B1
* Một số sản phẩm có thể không có sẵn tùy theo khu vực / quốc gia.

chú thích
* Một số tính năng có thể không được hỗ trợ bởi một số thiết bị nhất định.
Vui lòng truy cập trang web bên dưới để biết chi tiết.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
* Một số chức năng và dịch vụ có thể không được hỗ trợ ở một số vùng / quốc gia nhất định.
* Hãy đảm bảo cập nhật Sony | Tai nghe Kết nối với phiên bản mới nhất.
* Bluetooth® và logo của nó là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và việc sử dụng chúng của Sony Corporation là theo giấy phép.
* Tên hệ thống khác, tên sản phẩm và tên dịch vụ xuất hiện trong ứng dụng này là thương hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất phát triển tương ứng. (TM) và ® không được chỉ ra trong văn bản.
Đọc thêm
3,0
Tổng 4.946
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

'User interface improvements in this version include :
- Add device
- Information
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
26 tháng 9, 2018
Kích thước
13M
Lượt cài đặt
500.000+
Phiên bản hiện tại
4.0.1
Cần có Android
5.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Sony Video & Sound Products Inc.
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.