Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Maintaining good oral care habits—and figuring out ways to improve your oral health—can be tricky, even with regular trips to your dentist. The Philips Sonicare app knows your smile says a lot about you and when it comes to your brushing technique, there are two things you’ll want to be confident in: first, that your mouth is getting a complete clean, and second, that your teeth and gums are healthy and protected.

Sonicare’s Innovation team partners directly with Dental Professionals to ensure you get the most advanced and beneficial solutions, for a healthy mouth and confident smile.
In the Philips Sonicare App:

Progress Report
The Progress Report connects to your Sonicare toothbrush to collect your brushing habits. Each week, you will receive an accurate, easy-to-read report, giving you personalized brushing insights you need to improve and maintain your healthy smile, for life.

Goals Tracker
Want whiter teeth, healthier gums, or fresher breath? Set a goal with the Sonicare App, and it will follow your progress, giving you personalized progress feedback along the way.

Mouth Map
Realtime guidance, as you brush. Mouth Map monitors your brushing pressure and shows you the spots you’ve missed, ensuring consistent, healthy and complete coverage, every time you brush. Simply sync the App to your Philips Sonicare DiamondClean Smart or Philips Sonicare FlexCare Platinum connected toothbrush and let the App guide you to a cleaner, happier smile.

Teledentistry*
The dentist is ready to see you! With Sonicare’s Teledentistry solutions, get a personalized, comprehensive dental evaluation from a Licensed Dental Professional, within 24 hours. Just some quick background info and a few photos of your mouth, Teledentistry solutions means there’s no need to wait.

Dental Professionals
Communicate with your dentist between visits by sending your oral care goals and progress reports to your dentist, directly. And by recording your trouble spots (like gum recession or cavities), the Philips Sonicare app provides personalized, dentist-approved advice. The Sonicare app helps you be mindful of check-ups and will remind you when it’s time for your next appointment.

Automatic Brush Head Re-ordering Service**
Never run out of replacement brush heads again. The Sonicare app monitors your brush head’s actual usage and the brush head re-ordering service automatically delivers replacement brush heads at just the right time.

Requirements
Brushing, dental hygiene and Dental Professional features in the Philips Sonicare app require Philips Sonicare DiamondClean Smart or FlexCare Platinum connected toothbrushes. Teledentistry features can be accessed without connecting a Philips Sonicare device.
Certain Sonicare app features, like Mouth Map, Oral Health Coach and Goals Tracker are available to users with either a DiamondClean Smart or a FlexCare Platinum Connected toothbrush.
* Teledentistry solutions are currently available in the United States
** The brush head re-ordering service is available in the United States, United Kingdom, Germany, France, Spain and Italy.

Download the Sonicare App to get started. The App’s simple onboarding will guide your experience, whether you are connecting a toothbrush, tracking your brushing progress or communicating with a dentist.
Find out more about Sonicare connected products by visiting: https://philips.to/connectedtoothbrushes
Opprettholde gode pleievaner - og finne ut måter å forbedre oral helse - kan være vanskelig, selv med regelmessige turer til tannlegen din. Philips Sonicare-appen vet at smilet ditt sier mye om deg og når det gjelder børsteteknikken, er det to ting du vil være trygg på: først at munnen din blir helt ren, og for det andre at din tenner og tannkjøtt er sunne og beskyttet.

Sonicares innovasjons team samarbeider direkte med Dental Professionals for å sikre at du får de mest avanserte og fordelaktige løsningene, for en sunn munn og trygg smil.
I Philips Sonicare App:

Fremdriftsrapport
Fremdriftsrapporten kobles til din Sonicare tannbørste for å samle dine børstevaner. Hver uke får du en nøyaktig, lettlest rapport som gir deg personlig tilpasset børsting, du må forbedre og opprettholde ditt sunn smil, for livet.

Mål Tracker
Vil du ha hvitere tenner, sunnere tannkjøtt eller friskere pust? Sett et mål med Sonicare App, og det følger dine fremskritt, og gir deg personlig tilbakemelding på tilbakemelding underveis.

Mouth Map
Realtime veiledning, som du børster. Mouth Map overvåker børstetrykket ditt og viser de flekkene du har savnet, og sikrer konsistent, sunn og fullstendig dekning, hver gang du børster. Bare synkroniser Appen til Philips Sonicare DiamondClean Smart eller Philips Sonicare FlexCare Platinum-tilkoblet tannbørste og la Appen lede deg til et renere, lykkeligere smil.

Teledentistry *
Tannlegen er klar til å se deg! Med Sonicares Teledentistry-løsninger får du en personlig, omfattende dentalevaluering fra en lisensiert tannlege innen 24 timer. Bare litt rask bakgrunnsinformasjon og noen få bilder av munnen din, Teledentistry-løsninger betyr at du ikke trenger å vente.

Tannlege
Kommuniser med tannlegen din mellom besøk ved å sende muntlige omsorgsmål og fremdriftsrapporter til tannlegen din, direkte. Og ved å ta opp dine problemer (som tannkjøttresept eller hulrom), tilbyr Philips Sonicare-appen personlig, godkjent tannlegen. Sonicare-appen hjelper deg med å være oppmerksom på sjekker og vil minne deg om når det er på tide for din neste avtale.

Automatisk bestilling av børstehodet **
Ikke gå tom for utskiftning av børstehoder igjen. Sonicare-appen overvåker brukshodeets faktiske bruk, og penselhodet ombestillingstjenesten leverer automatisk børstehodene automatisk på riktig tidspunkt.

Krav
Børsting, tannhygiene og Dental Professional-funksjoner i Philips Sonicare-appen krever Philips Sonicare DiamondClean Smart eller FlexCare Platinum-tilkoblede tannbørster. Telefunksjoner kan nås uten å koble til en Philips Sonicare-enhet.
Visse Sonicare app funksjoner, som Mouth Map, Mental Health Coach og Goals Tracker er tilgjengelig for brukere med enten en DiamondClean Smart eller en FlexCare Platinum Connected tannbørste.
* Teledisksløsninger er for tiden tilgjengelige i USA
** Børstehodet ombestillingstjenesten er tilgjengelig i USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania og Italia.

Last ned Sonicare App for å komme i gang. Appens enkle ombordstigning vil lede din erfaring, enten du kobler en tannbørste, sporer børsteprosessen eller kommuniserer med en tannlege.
Finn ut mer om Sonicare-tilkoblede produkter ved å besøke: https://philips.to/connectedtooth brushes
Finn ut mer
Skjul
3,2
2 225 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

Additional improvements have been made to the stability of the App, so you can stay focused on how well you're brushing.
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
31. juli 2019
Størrelse
91M
Installeringer
100 000+
Gjeldende versjon
6.4.1
Krever Android
6.0 og nyere
Egnethet
Interaktive elementer
Brukere samhandler
Tillatelser
Levert av
Philips Consumer Lifestyle
©2019 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.