Sáng tạo ứng dụng và trò chơi dành cho trẻ em và gia đình

Bảo vệ trẻ em và quyền riêng tư của trẻ là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Khi thiết kế trải nghiệm hấp dẫn dành cho trẻ em và gia đình, bạn cần lưu ý đến các chính sách và yêu cầu trên Google Play.

Điều cần lưu ý

  • Cân nhắc kỹ nhóm người dùng mà ứng dụng của bạn hướng tới trước khi xác định độ tuổi của đối tượng mục tiêu

  • Nếu đối tượng mục tiêu của bạn có cả trẻ em thì bạn phải tuân thủ Chính sách về gia đình

  • Nếu trẻ em không nằm trong đối tượng mục tiêu của bạn, thì bạn cần đảm bảo rằng nội dung tiếp thị của mình không vô tình thu hút trẻ em

Chính sách về gia đình của Google Play

Bắt đầu

Xem các mẹo giúp bạn xây dựng trải nghiệm hấp dẫn và an toàn dành cho người dùng nhỏ tuổi.

Tìm hiểu thêm